Specjalistyczna Praktyka Lekarska

NEUROLOGIA

Natalia KOCZERA
tel. 606 980 269

RADIODIAGNOSTYKA

Paweł KOCZERA
tel. 606 980 268 
 

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Jolanta MI¦KOWICZ
tel. 507 087 478 
 

PEDIATRIA I NEONATOLOGIA

Maria MAŁUSZEK
tel. 504 281 202

CHIRURGIA OGÓLNA

Krzysztof MAŁUSZEK
tel. 68 384 28 25

OKULISTYKA 

Maria KORYCIŃSKA
tel. 68 332 48 88

DIABETOLOGIA

Przemysław KORYCIŃSKI
tel. 68 332 48 88
 

 

 

 

 

Aktualności

NATALIA KOCZERA - NEUROLOG

GABINET NEUROLOGICZNY
w Wolsztynie na ul. Wodnej 6 gabinet nr 5 
poniedziałek 
od 16.00 do 19.00, czwartek  od 16.00 do 19.00.
Rejestacja internetowa lub telefoniczna - 606 980 269

w Zb±szyniu na ul. Ci¶wickich 1 
co trzeci poniedziałek
  od 16.00

PAWEŁ KOCZERA - RADIOLOG

GABINET USG
w Wolsztynie na ul. Wodnej 6 gabinet nr 5 
poniedziałek
 , wtorek , ¶roda ; czwartek ; pi±tek  od 10.00 do 11.00 ; od 19.00 do 20.00.  

Rejestacja internetowa lub telefoniczna - 606 980 268.

W razie rezygnacji z zarejestowanej wizyty uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub SMS - 606 980 268

PRACOWNIA RENGENOWSKA
w Wolsztynie na ul. Wodnej 6
poniedziałek
 , wtorek , ¶roda , czwartek  od 10.00 do 11.00 ; od 19.00 do 20.00, pi±tek  od 09.00 do 11.00.

Zdjęcia wykonywane w wersji cyfrowej, co powoduje zmniejszenie dawki promieniowania do 50 %  oraz wysok± jako¶ć badania.
Wynik badania wydawany na płycie CD oraz kliszy w ci±gu 5 min po badaniu.
Rejestracjatelefoniczna - 606 980 268.

JOLANTA MI¦KOWICZ - NEUROLOG DZIECIĘCY

GABINET PEDIATRYCZNO-NEUROLOGICZNY
w Wolsztynie na ul. Lipowej 22
Rejestracja telefoniczna - 507 087 478

MARIA MAŁUSZEK - PEDIATRA I NEONATOLOG

GABINET PEDIATRYCZNO-NEONATOLOGICZNY
 w Wolsztynie na ul. Wodnej 6 gabinet 8 
poniedziałek i czwartek
   od 10 do 11.00 (po rejestracji telefonicznej) i od 17.00 do 18.00 (po rejestracji telefonicznej). W pozostałe dni tygodnia po uzgodnieniu telefonicznym.
Rejestracja telefoniczna - 504 281 202 (w godzinach od 8.30 do 9.30 i od 14.00 do 15.00)

KRZYSZTOF MAŁUSZEK - CHIRURG OGÓLNY

GABINET CHIRURGICZNY
w Wolsztynie na ul. Wodnej 6 gabinet 11
¶roda
od 15.30

MARIA KORYCIŃSKA - OKULISTA

GABINET OKULISTYCZNY
w Wolsztynie na ul. Gajewskich 1 c
poniedziałek
  od 09.00 do 13.00, wtorek  od 15.00 do 19.00, roda  od 15.00 do 19.00, czwartek  od 09.00 do 13.00, pi±tek  od 09.00 do 13.00.
Rejestracja osobista lub telefoniczna - 68 332 48 88 w godzinach przyjęć. 

Ochrona danych osobowych
  Wykonanie Rafał Kucharski 2009